Vill du gå ännu djupare och gå till botten med ditt problem. I hypnos får du tillgång till det undermedvetna och där skapa de förändringar du vill och behöver. Bli fri från tex fobier.