Vill du gå lite djupare och hitta en mer långvarig förändring i attityd och fokusering. Genom mentalträning i gränslandet mellan det medvetna och det undermedvetna kan du skapa dina målbilder och ditt inre rum.